Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Historie sv. Voršila

Kostel Sv. Voršily

        Kostel svaté Voršily se nachází na pražském Novém Městě a je významnou barokní stavbou. Byl vybudován při klášteře řádu sv. Voršily, které se staraly především o vzdělání a výchovu dívek a dodnes jsou zřizovateli přielhlé základní školy v Ostrovní ulici a pokračují v tradici kvalitního vzdělávání. Kostel nabízí kromě překrásných barokních prvků také bohatě zdobený interiér.

    Projekt na výstavbu kostela byl navržen v roce 1699 italským architektem Marcantoniem Canevallem. Základní kámen byl položen 4.dubna 1699 na místě několika původních měšťanských domů. Kostel byl vysvěcen 6.července 1704  světícím biskupem pražským a strahovským opatem Vítem Seiplem. V době vysvěcení kostela nebyly stavby ještě zcela ukončeny, stále nebyl dokončen ineriér, jehož dostavba trvala zhruba do poloviny osmnáctého století.

    Na vnitřní výzdobě kostela se podíleli Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu (fresky) a Tommaso Soldatti (štukatury). Na freskách, které pokrývají tři pole klenby je znázorněno působení Nejsvětější Trojice ve světe (Boha Otce, Syna a Ducha svatého). Nad kruchtou je zpodobněn Anděl Strážce. V kostele se nachází celkem šest oltářů. Na hlavním oltáři se nachází obraz mučednické smrti sv. Voršily a jejích družek. Tento obraz namaloval významný český barokní malíř Jan Kryštof Liška roku 1704. Interiér chrámu byl ještě v letech 1883-1884 upraven architektem Antonínem Viktorem Barvitiusem, který překryl dosavadní výmalbu stěn novobarokními šablonami s nekonečným ornamentálním vzorem.

The Church of St. Vorshila (Kostel Sv. Voršily)

    The church of St. Vorshila is situated in the Prague New City and is significant Neo-baroque building.  This Church was built for nuns of Vorshila, who take care of education and upbringing of girls. In the church you can see richly decorated interior and a lot of baroque elements.

    Construction project was designed in 1699 by italian architect Marcantonie Canevalle. The cornerstone of this ccultural heritage was laid in 4th april 1699 on the place, where in the past were located houses of burghers. The church was consecrated in 6th July 1704 by secrating Prague bishop and abbot of monastery in the Strahov Vít Seipel. In the time of consecrating church were not constructions finished, especially interior, whose construction lasted to the half of 18th century. 

    The interior decoration was painted by John Jacob from Stienfels (Jan Jakub ze Stienfelsu), who painted frescoes and italian painter Tomasso Soldatti, who painted stucco. On the frescoes, which overlop three fields of the arch are shown activities of

Výsledek obrázku pro kostel svaté Voršily

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro kostel svaté Voršily

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl je výstavbě.
TOPlist