Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Novinky


Z důvodu nepřítomnosti kněze v sobotu 20. a 27. 10. nebude ranní mše

sv. v kostele sv. Vojtěcha.

 

V neděli 21. 10. zvláště pamatujeme na misie, kromě sbírky je možno také zakoupit misijní kalendáře.

 

Neděle 21. 10.

Slavnost sv. Voršily, titulární slavnost v klášterním kostele

Mše sv.

Sv. Voršila    17.00

Od 15.30 koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů

z díla J. B. Foerstera a A. Dvořáka ke cti sv. Voršily.

 

Čvrtek 1. 11.

Slavnost Všech svatých

Mše sv.

Sv. Voršila    17.00

Sv. Vojtěch    19.00

 

Pátek 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše sv.

Sv. Voršila    17.00

Sv. Vojtěch    11.00 a 19.00

 

Příprava k biřmování

Probíhá na faře u sv. Vojtěcha každou středu od 17 hodin, další zájemci o přijetí této svátosti se mohou přihlásit u P. Benedikta.

 

Brigády na faře a v kostele sv. Vojtěcha

Srdečně zveme k pracovní brigádě v sobotu 17. 11. a 1. 12. Možnost mše sv. v 7.00, snídaně, pracovní činnost od 9 hodin, ukončení kolem 16 hodiny, oběd zajištěn. uvítáme Vaši pomoc, práce je opravdu jako na kostele.

 


Schola gregoriánského chorálu pod vedením V. Kubánka

začala nacvičovat tak, aby mohl zaznít chorální doprovod při mši sv. o 3. neděli adventní 16. 12. Zoušky jsou vždy v neděli od 18 do 19 hodin na faře u sv. Vojtěcha. K účasti jsou zváni děti i dospělí. Stále ještě je možné se připojit.

 

 


Adorace

První a třetí středu v měsíci bude Výstav Nejsv. Svátosti Oltářní v kostele sv. Vojtěcha po mši sv. do 20.30 hodin. První pátek v měsíci nebude Výstav v kostele sv. Voršily, sestry srdečně zvou ke sv. Ludmile.

 


Latinská mše sv. s gregoriánských chorálem

Jednou měsíčně bude v našem kostele latinská nedělení mše sv. (čtení v českém jazyce). Termíny 11. 11. a 2. 12.

 

Pěší pout

Druhou neděli v měsíci říjnu (14. 10.) vyrazíme na pěší pouť, tentokrát k Panně Marii Královně míru na Lhotku (délka trasy 15km), odchod od kostela sv. Vojtěcha ve 14 hodin, návrat ve večerních hodinách (další termín 11. 11.).

Chceme opět prosit za rodiny a z nich plynoucí nová duchovní povolání.

 

Farní káva

Vždy po nedělní mši sv. u sv. Vojtěcha, jste zváni ka malému posezení do budovy fary

- vstup přes sakristii.

 

Výuka náboženství pro děti

Středa 13.10 - 13.50 (Sestra Magdalena OSU)

Středa 15.00 - 15.45 (P. Benedikt)

Čtvrtek 15.00 - 15.45 (jáhen František)

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214)

 

Hovory o víře s P. Benediktem II

Středa 19.45 - 20.45

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214, od 19. 9.)

(pro ty, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, připravit se ke křtu nebo prvnímu Svatému přijímání, případně "jen" prohloubit své vědomosti)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na téma, které Vás zajímá. Budeme probírat aktuální etické otázky.

24. 10. Hovory nejsou.

31. 10. Hovory nejsou.

 

Hovory o víře s P. Benediktem III

Čtvrtek 18.30 - 19.30

(sakristie kostela sv. Voršily, od 20. 9.)

(pro ty, kteří si chtějí prohloubit či doplnit své vědomosti o katolické víře)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na téma, které Vás zajímá. Budeme probírat problematická témata církevní historie.

25. 10. Hovory nejsou.

1. 11. Hovory nejsou.

 

 

Sv. Voršila

Pravidelné školní mše sv. (otevřené pro veřejnost) jsou každé úterý  a každou středu     od 8 hodin mimo prázdniny.

 

TOPlist