Založit webové stránky nebo eShop

Pravidelné aktivity

Farní káva

Vždy po nedělní mši sv. u sv. Vojtěcha, jste zváni ka malému posezení do budovy fary

- vstup přes sakristii.

 

Hovory o víře s P. Benediktem I. spojené s přípravou na biřmování

Středa 19.45 - 20.45

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214)

(pro ty, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, připravit se ke křtu nebo prvnímu Svatému přijímání, případně "jen" prohloubit své vědomosti)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na téma, které Vás zajímá.

22. 11. Stvoření nebo evoluce? Špatně položená otázka.

29. 11. Andělé a "neviditelný" svět.

6. 12. Muž a "mužena". Svoboda a pád.

13. 12. Čekali a čekali....

20. 12. Slovo se stalo (stane) tělem.

 

Hovory o víře s P. Benediktem II.

Čtvrtek 18.30 - 19.30

(sakristie kostela sv. Voršily)

(pro ty, kteří si chtějí prohloubit či doplnit své vědomosti o katolické víře)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na téma, které Vás zajímá.

23. 11. Však On to s námi nevzdá.

30. 11. Rodina, stádečko a otroci.

7. 12. Když to "křiváci" vezmou do svých rukou.

14. 12. Bratrská "láska" aneb sourozenecké konstalace.

21. 12. Já, nemůžu. Já, neumím. Já, nechci!

 

Výuka náboženství pro děti

Středa 15.30 - 16.15

Čtvrtek 15.00 - 15.45

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214)

 

Pěší poutě

Vždy druhou neděli v měsíci, sraz v kostele sv. Vojtěcha ve 14 hodin, délka cca 15km, ukončení ve večerních hodinách. (14. 1.).

TOPlist