Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Pravidelné aktivity

Farní káva

Vždy po nedělní mši sv. u sv. Vojtěcha, jste zváni ka malému posezení do budovy fary

- vstup přes sakristii.

 

Hovory o víře s P. Benediktem I. spojené s přípravou na biřmování

Středa 19.45 - 20.45

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214)

(pro ty, kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, připravit se ke křtu nebo prvnímu Svatému přijímání, případně "jen" prohloubit své vědomosti)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na téma, které Vás zajímá.

3. 1. Odvaha hledat se vyplatí.                        10. 1. Brána k věčnému životu.

17. 1. Jak, že je to s těmi dutými džbány?               24. 1.  Hovory nejsou.

31. 1. Není větší věci.                                       7. 2. Hovory nejsou.

14. 2. Každý den?                                              21. 2. To může dělat jen Bůh!

28. 2. Stanou se jedním tělem.                                 7. 3. Teď jsem Kristus!

14. 3. Sám a sám.                           21. 3. Koukej si udělat volno, zvu tě ke stolu.

28. 3. Hovory nejsou.                                                 4. 4. Hovory nejsou.

11. 4. Co se to s nimi stalo?                   18. 4. Bůh až na posledním místě.

25. 4. Koho mám poslouchat.                                   2. 5. Vražda, zabití, nehoda…

9. 5. Kus hovězího.                                                               16. 5. Seslání Ducha Sv.

23. 5. Jaké nesu ovoce, aneb nekopu sám za sebe                   30. 5. Petr z Prahy.

6. 6. Jak poznat Boží vůli.                                                   13. 6. Co mám dělat?

20. 6. Pořád a neustále.

 

Hovory o víře s P. Benediktem II.

Čtvrtek 18.30 - 19.30

(sakristie kostela sv. Voršily)

(pro ty, kteří si chtějí prohloubit či doplnit své vědomosti o katolické víře)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez ohledu na vyznání, je možné přijít bez přihlášení třeba jen na téma, které Vás zajímá.

4. 1. Odvaha hledat se vyplatí.     11. 1. Co člověk snese, aby nemusel.

18. 1. Poušť, požehnané místo.                                25. 1. Hovory nejsou.

8. 2. Bez pravidel to nejde.                              15. 2. Hlavně nekompromisně.

22. 2. Bez velení není vedení.                          1. 3. Chceme být jako ostatní.

8. 3. Nevděčný úděl proroka.                          15. 3. Průvodce na cestách.

22. 3. Statečné ženy.                                                           29. 3. Hovory nejsou.

5. 4. Hovory nejsou.                                          12. 4. Kladivo a další bojovníci.

19. 4. Poezie všeho druhu.                     26. 4. Jak se vyrovnat s nespravedlností.

3. 5. A nedají si říci.                                                    10. 5. „Malí“, ale zajímaví.

17. 5. Čtyři pohledy na jeden život.                                   24. 5. Naplnění Zákona.

31. 5. Blahoslavenství – jiná realita.                                  7. 6. Odpuštění hříchů.

14. 6. Slepota.                                          21. 6. Podobenství, aneb odpověz si sám.

 

Výuka náboženství pro děti

Středa 13.10 - 13.55

Čtvrtek 15.00 - 15.45

(fara u sv. Vojtěcha, Pštrossova 17/214)

Společenství "náctiletých" se setrou Benediktou

Pátek 15.00 - 16.00

 

 

Pěší poutě

Vždy druhou neděli v měsíci, sraz v kostele sv. Vojtěcha ve 14 hodin, délka cca 15km, ukončení ve večerních hodinách. (14. 1.).

TOPlist